Opgelet❗️❗️
Sinds 1 november is er een wijziging omtrent de geldigheid van een voorschrift. 🧐

Een voorschrift is  3 maanden geldig, dag op dag
(vb. 5 november ➡️ 4 februari), tenzij de arts een andere datum (vroeger of later) aangeeft. Deze staat dan duidelijk vermeld op het voorschrift.📅

Er is een overgangsmaatregel voor de oude voorschriften die je thuis nog hebt liggen.
Voor meer informatie: Vraag raad aan je lokale huisapotheker.💪

#JouwLokaleHuisapotheker #VraagRaad #NietZoSimpel