Uw Huisapotheker

 

Apotheek Delhuvenne in Aalter, uw Huisapotheker

Patiënten kunnen een huisapotheker kiezen. Die begeleidt hen bij hun medicatiegebruik door persoonlijk advies te geven en een schema bij te houden. De patiënt betaalt niets voor deze dienstverlening. 

Als je langdurig geneesmiddelen gebruikt, kan je een huisapotheker kiezen. Je hebt er vooral baat bij als je dagelijks meerdere geneesmiddelen neemt.

Wat doet de huisapotheker?

 • Heeft een volledig zicht op je medicatie.
 • Stelt een medicatieschema voor jou op.
 • Past bij iedere wijziging je medicatieschema aan.
 • Garandeert jou een persoonlijke begeleiding. 
 • Werkt samen met je huisarts en andere zorgverstrekkers.
 • Treedt op als contactpersoon voor alle informatie over je medicatie.

Voordelen medicatieschema

 • Biedt een volledig en betrouwbaar overzicht van alle medicatie die je neemt, zowel voorgeschreven geneesmiddelen als zelfzorgmedicatie.
 • Bevat alle nuttige informatie voor elk geneesmiddel zoals de dosering en het tijdstip van inname.
 • Helpt je om je geneesmiddelen juist te nemen en de kwaliteit van de zorg verbeteren.
 • Kan door je huisapotheker worden gedeeld met de andere zorgverleners.

Wat te doen?

Onderteken een overeenkomst met de apotheker van je keuze. Dit omvat een dubbele toestemming.

 • Toestemming om je gezondheidsgegevens elektronisch uit te wisselen met andere zorgverleners.
 • Toestemming om toegang te hebben tot een volledig overzicht van je medicatie via je farmaceutisch dossier en dit dossier bij te houden.

Goed om te weten

 • Je kan steeds veranderen van huisapotheker en om in het even welke apotheek je medicatie blijven halen.
 • Je kan de overeenkomst met je thuisapotheker steeds beëindigen.

Optimale therapietrouw:

Apotheek Delhuvenne in Aalter kan u helpen!

Veel mensen nemen hun geneesmiddelen niet of niet op tijd in. Apotheek Delhuvenne in Aalter kan u daarbij helpen.

Een behandeling niet correct volgen houdt belangrijke risico’s in voor de gezondheid. Als uw therapietrouw niet goed gebeurt, kan dit bijkomende implicaties veroorzaken. Apotheek Delhuvenne in Aalter biedt oplossingen!

Heldere uitleg

Voor goede therapietrouw heeft u kennis nodig. Als een patiënt niet weet waarom zijn medicatie belangrijk is, zal hij moeite hebben met therapietrouw. Daarom krijgt u van Apotheek Delhuvenne in Aalter heldere informatie over uw geneesmiddelen: Waarvoor dienen ze? Wanneer en hoe moet u ze innemen? Wat zijn de mogelijke bijwerkingen? Indien u vragen hebt over uw medicatie kan u daarmee altijd bij Apotheek Delhuvenne in Aalter en de medewerkers terecht.

Een oplossing op maat

Therapietrouw heeft niet altijd te maken met vergeetachtigheid of slordigheid, het kan ook andere oorzaken hebben: bijvoorbeeld angst voor bijwerkingen, problemen met het innemen van het geneesmiddel (bv. inhalatiemedicatie) of omdat er geen klachten (meer) zijn.  Apotheek Delhuvenne in Aalter is bereid om daar met u over praten en kan wellicht een oplossing voorstellen aangepast aan uw noden.

Uw huisarts contacteren

Als u bepaalde moeilijkheden heeft met het nemen van bepaalde medicatie, kunnen we u een alternatief voorstellen en uw huisarts contacteren – als u het daarmee eens bent.

 

Medicatienazicht

 

Medicatienazicht en medicatieschema

Het kan nuttig zijn om uw medicatie te optimaliseren. Bespreek dit met apotheek Delhuvenne in Aalter. U kan problemen ondervinden met correcte inname, bijwerkingen, toedieningsweg van geneesmiddelen… Dit kan met Apotheek Delhuvenne besproken worden.

 

Hoe verloopt een persoonlijke begeleiding
in onze apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die apotheek Delhuvenne in Aalter aanbiedt om uw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

 • Wij gaan na welke geneesmiddelen u inneemt en nodigen u dan uit voor een gesprek over uw medicatie.
 • Wij vragen u eventueel om alle geneesmiddelen die u regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
 • Tijdens het gesprek bespreekt u uw geneesmiddelengebruik en kan u uw vragen over uw medicatie stellen.
 • Wij zullen u vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met uw arts.
 • Na het gesprek, maken wij een medicatieschema op. Dat schema kan u helpen bij een correcte inname van uw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee u in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van uw geneesmiddelengebruik.

Apotheek Delhuvenne in Aalter waakt over uw gezondheid. Opvolging maakt deel uit van onze dienstverlening.

 

Denkt u dat een medicatienazicht en medicatieschema iets kan betekenen voor u? Praat erover met ons!